Forssan työväenopisto

Häme-Wikistä

Eri nimet

Forssan työväenopisto on perustettu 1920. Nykyisin opisto toimii nimellä Wahren-opisto, vuodesta 2008. Muita nimiä ovat olleet Forssan kansalaisopisto (1963) ja Forssan aikuisopisto (1994).

Historiaa: Perustaminen

Tehtaankoulu

"Eräänä helmikuun iltana 1920 oli muuan seurapiiri koolla ja kahvikeskustelun lomassa joku läsnäolevista tiesi, että tehtaan johdon piirissä oli suunniteltu tavallaan jatkoa tehtaan koulun toiminnalle. Suunnitelmissa oli järjestää tehtaan naisväkeä varten jonkinlaista vapaaehtoista koulutusta varsinkin kotitaloudessa. Siitä syntyi itsestään ajatus, että paikkakunnalle olisi aika perustaa yleinen työväenopisto, joka tarjoaisi opiskeluun mahdollisuuden muillekin kuin tehtaalaisille." Seurueessa oli mukana myös Elli Laurila, joka oli edellisenä vuonna tullut Forssan yhteiskoulun äidinkielen, voimistelun ja harjoitusaineiden opettajaksi. Elli Laurilasta tulkin heti opiston opettaja, toisena vuonna johtajatar ja muutaman vuoden kuluttua opiston pitkäaikainen johtaja. Elli Laurilan jälkeen ensimmäinen johtajakokelas oli Sakari Linkola. Hänen jälkeensä Pentti Helle.

19.3.1920 pidettiin työväentalossa yleinen opiston perustamista koskeva kokous. Tilaisuudessa asetettiin toimikunta suunnittelemaan perustamiseen liittyviä käytännön tehtäviä. Opistolle laadittiin väliaikaiset säännöt ja niiden perusteella myös ensimmäinen johtokunta.

1.10.1920 tapahtui ensimmäinen yhteydenotto opiskelijoihin palokunnan talossa, jossa oli paikalla 113 opinhaluista nuorta. Opetus oli tarkoitettu korvaamaan lähinnä työväestön puuttuvaa kouluopetusta, joten ohjelmassa oli tavanomaisia kouluaineita: suomenkieltä, historiaa, laskentoa, kemiaa, kirjallisuutta, laulua ja lausuntaakin. Kieliä ensimmäisessä opetusohjelmassa edusti esperanto.

Työkauden aikana opistoon ilmoittautui 142 oppilasta; naisia 79 ja miehiä 63. Opiskelijat olivat nuoria.

Virallisesti Forssan työväenopisto aloitti toimintansa 4.11.1920, kun ensimmäiset oppitunnit pidettiin.

Opistolaiskunnan albumin 1.sivu

Opetusohjelma lukuvuonna 1955-56

Opetustyö alkaa maanantaina, syyskuun 5. pnä. Ilmoittautuminen opistoon työväenopistolla Kartanonkadun varrella torstaina ja perjantaina 1―2. päivänä syyskuuta klo 18―20. Kirjoittautumismaksu 200:—. Opiskelijaksi pääsyn ainoana ehtona on, että on täyttänyt 16 vuotta.

Yleissivistävät aineet
Kansantalousopin opintopiirissä tutustutaan taloustieteen peruskäsitteisiin, asioihin, joiden pitäisi olla selvillä jokaiselle nyky-yhteiskunnan jäsenelle.
Äidinkieli kielioppeineen ja tyyliseikkoineen kaipaa myös monen kohdalla varmasti parannusta, ainakin entisen opitun verestämistä ja kertaamista. Oman kielen mahdollisimman täydellinen hallitseminen kuuluu kunniavelvollisuudeksi.
Puhekerho toimii tänä lukuvuonna täysin erillisenä piirinä. Jos me joudumme kirjoittamaan, niin sitäkin enemmän me joudumme tuomaan esille ajatuksiamme puheen välityksellä. Piiri on siis tarpeen niillekin, jotka eivät ole ”ammattipuhujia”.
Lukupiiriin ovat tervetulleita kaikki kirjallisuudesta kiinnostuneet. Monella ei aina ole kunnolla aikaa syventyä kirjallisuuden uutuuksiin. Lukupiirissä se käy vaivattomasti vaikkapa jotakin käsityötä tehden.
Yhteiskunnallinen keskustelupiiri kokoontuu jälleen joka toinen viikko päivänpolttavien kysymysten merkeissä. Molemminpuolinen ajatustenvaihto on omiaan selvittämään monia kysymyksiä, joita pakostakin tulemme ehkä katselleeksi liian ”yksioikoisesti”.
Kirjaesittelyn piiri kokoontuu tänä vuonna joka 3. viikko. Näissä tilaisuuksissa esitetään koti- sekä ulkomaisen kirjallisuuden parhaita helmiä, joten kirjallisuuden ystävillä on tämän piirin puitteissa oivallinen tilaisuus pysytellä ”ajan tasalla”.
Hyvän käytöksen piiri sai viime lukuvuonna siksi hyvän menestyksen, että jatkaminen katsottiin tarpeelliseksi. Uudet jäsenet tervetulleita ”kohteliaitten joukkoon”.

Iltaryhmä 1925-26

Ammattisivistykselliset aineet
Kirjanpito on sisällytetty jälleen opetusohjelmaan, koska k.o. taidon omaksuminen ja taitaminen on varsinkin liikeväelle tarpeen. Piiri on aina saanut runsaan opiskelijajoukon pariinsa.
Käytännön laskento kiinnosti edellisenä vuonna niin monia sellaisia nuoria, joilla oli tähtäimessä opintojen jatkaminen eri ammattikouluissa. Ne, jotka tästä piiristä ovat nyt esim. teollisuus- tai kauppakoulussa, muistavat mennyttä talvea kiitollisuudella.
Sähkömiesten piiri on uutena tulokkaana opiston ohjelmassa. Kurssin ohjelma on laadittu hyvin monipuoliseksi ja samal-la tuntimäärältään tiukaksi, joten siellä oppii muutakin kuin ”pelkäämään sähköiskua”.
Auto- ja traktorimiesten piiri (myös naisille) on saanut jälkimmäisen osan lisäkseen. Nyt ei tehdä pelkästään automiehiä, vaan traktoristitkin saava oman osansa. Viime keväänä lähes 20 piiriläistä hankki tätä tietä itselleen ajokortin.
Ula-kurssi on myös uutuus opetusohjelmassamme, jonka radioalalla tapahtunut kehitys on tehnyt välttämättömäksi voi-daksemme noudattaa ja tyydyttää ajan vaatimuksia.
Konekirjoituskurssit järjestää työväenopisto yhdessä Turun konekirjoituskoulun kanssa keväällä, jos tarvittava määrä halukkaita kursseille ilmoittautuu. Kurssi käsittää noin 50 opetustuntia ja kestää viisi viikkoa.

Vieraat kielet
Opetusohjelmaan sisältyy kolme vierasta kieltä, nim. ruotsi, saksa ja englanti. Kussakin kielessä on kaksi piiriä, aloitteleville ja jo ennen lukeneille. ”Maapallon kutistuttua” hyvien liikenneyhteyksien takia on kielitaito entistäkin tärkeämpi.

Erikoisia naisten aineita
Liinavaate- ja koruompelu sekä kudonta, samoin pukuompelu, ovat aineita, jotka eivät enempää mainostamista kaipaa. Kuitenkin on jälleen toistuva neuvo: ”Pitäkää ilmoittautumisajasta vaarin, ettei sattuisi pettymystä myöhästymisen takia”. Nämä piirit täyttyvät heti ilmoittautumistilaisuudessa.

Taideaineet
Näyttämö ja orkesteri aloittavat entiseen tapaan jälleen toimintansa, jotta voisimme tyydyttää opistomme ja samalla osaltamme koko kauppalan näytelmä- ja musiikkitarvetta. Orkesterin johtaja tulee antamaan viulunsoiton alkeita sitä haluaville.
Valokuvauspiiri jatkaa entiseen tapaan työtään. Entiset ja uudet valokuvauksen harrastajat joukolla mukaan.
Muovailu- ja porsliinimaalauspiirit ovat myös ohjelmassa mukana. Näittenkin kohdalla lienee mainostus turhaa.

Opetuselokuvat
Opetuselokuvia on entiseen tapaan joka toinen viikko. Aihevalikoima pyritään saamaan mahdollisimman monipuoliseksi.

Luentotoiminta
Käsityöpiirien yhteydessä pidetään entiseen tapaan luentoja, joita kuuntelemaan ovat tervetulleita myös opiston ulkopuoliset henkilöt. Syyspuolella luennoidaan työväenopistoliikkeen synnystä ja kehitysvaiheista. Kevätpuolella aihe on talousmaantiedon alalta.

Toverikuntatoiminta
Ohjelmaan liittyy kiinteästi opiston toverikunnan juhla-, illanvietto- ja retkeilytoiminta. Näistä kuten muistakin opistoa koskevista asioista ilmoitetaan paikallisissa lehdissä.
Tervetuloa joukkoomme ja onnea alkavalle opiskeluvuodellesi.

Lähteet

Uusi-Hakimo, Lauri : Työväenopistosta Aikuisopistoksi, Forssan Kansalaisopisto 75 vuotta. Forssa 1995. ISBN 952-90-6758-5


Tämä artikkeli kaipaa lisää tekstiä ja tarkentamista. Auta laajentamaan artikkelia.