Forssan Osake Yhtiön keuhkotautiparantola

Häme-Wikistä
Kuva: Forssan museon kuva-arkisto.

Tehtailija A.W. Wahrenin johtamassa Forssan Osake yhtiössä suunniteltiin keuhkotautiparantolaa jo vuonna 1912. Rakennus valmistui 1914, mutta se avattiin vasta kaksi vuotta myöhemmin. Suuri kaksikerroksinen hirsirakennus sijaitsi ns. Lammin harjulla Forssassa. Parantola oli toiminnassa ainoastaan muutamia vuosia ennen kuin se suljettiin.

Laitos siirtyi tuberkuloosiyhdistyksen omistukseen ja rakennusta laajennettiin 1920- ja 1930-lukujen vaihteessa. Parantolatoiminnan loputtua rakennusta käytettiin mm. asuntolana. Rakennus purettiin vuosina 1977-78, kun sen paikalle alettiin suunnitella hotellia.

Lähde

Ahonen, Kaisa: Forssan teollisuusympäristön historiaa. 1978.