Forssan Osake Yhtiön kauppapuoti

Häme-Wikistä
Tehtaan kauppapuoti. Kuva: Forssan museon kuva-arkisto.

Tehtailija A.W. Wahrenilla oli oma kauppapuoti Forssassa jo vuodesta 1851 lähtien. Kauppaliike siirtyi yhtiön alaisuuteen 1855 ja sitä varten päätettiin tehdä oma rakennus 1858. Kaupparakennukseen tuli myös asunto kaupanhoitajalle sekä kahdelle nuorelle miehelle. Piirustukset laati keväällä 1859 A.W. Wahrenin hyvä ystävä arkkitehti G. Th. Chiewitz. Rakennus siirrettiin sittemmin Forssan torille, koska alkuperäiselle rakennuspaikalle tehtiin 1940-luvun alussa Puistolinna, Forssan ensimmäinen varsinainen asuinkerrostalo. Lopulta kaupparakennus purettiin.


Lähde

Ahonen, Kaisa: Forssan teollisuusympäristön historiaa. 1978.