Forssan-Tammelan Säästöpankin talo

Häme-Wikistä
Kuva: Forssan museon kuva-arkisto.

Forssan Hämeentien varrella sijainnut Forssan-Tammelan Säästöpankin toimitalo on varmasti tunnetuin purettu talo Forssan keskustassa. Tämän forssalaisten piparkakkutalona tunteman rakennuksen suunnitteli arkkitehti Väinö Vähäkallio (1886-1959). 

Vähäkallio osallistui kutsuttuna nuorena arkkitehtina SKOP:n mallipiirustuskilpailuun vuonna 1913. Kilpailulla haettiin tyyppipiirustusta maaseudun säästöpankkia varten. Vähäkallio jätti kilpailuun kaksi ehdotusta. Forssan torin laidalla sijainnut säästöpankin konttori oli näistä runsaamman ja koristeellisemman piirustuksen muunnelma.

Rakennus valmistui vuonna 1917 ja sitä laajennettiin 1930-luvun lopulla arkkitehti Aarne Aallon suunnitelmien mukaisesti. Rakennus purettiin heti 1970-luvun alussa. Purkutuomion syyksi on mainittu uuden asemakaavan vaatimukset.


Lähteet

Ahonen, Kaisa: Forssan teollisuusympäristön historiaa. 1978.
Kuronen, Olli: Forssan-Tammelan säästöpankki 1883-1958. Forssa 1958.
Niskanen, Aino: Väinö Vähäkallio ja hänen toimistonsa. Helsinki 2005. Väitöskirja.
ISBN 951-22-7989-4 (PDF) tai ISBN 951-22-7642-9