Evon tiedekansallispuisto (Hanke)

Häme-Wikistä

Keväällä 2020 useat eri tahot toisistaan riippumatta ideoivat Evon retkeilyalueen ja mm. läheisten suojelualueiden muuttamista kansallispuistoksi tai peräti maailman ensimmäiseksi tiedekansallispuistoksi.

Kaksi esitystä Evon kansallispuistoksi

Tiedekansallispuistoa alkoi ensimmäiseksi pohtia ryhmä, jossa oli edustajia Helsingin yliopistosta, paikallisista luonnonsuojelujärjestöistä sekä Greenpeacesta. Ryhmän keskeisenä puuhamiehenä toimi tunnettu kansallispuistoasiantuntija Pepe Forsberg.

Ryhmä sai toukokuussa valmiiksi suunnitelmansa, jonka se esitti ympäristöministeriölle. Kiinnostavaksi asian tekee, ettei Evo vielä tässä vaiheessa ollut ministeriön listalla kohteista, joita se harkitsi uudeksi tai uusiksi kansallispuistoiksi. Nykyisen hallituksen ohjelmaan on kirjattu yhden uuden kansallispuiston perustaminen hallituskaudella.

Tässä vaiheessa Evon tiedekansallispuistohanketta tuki koko joukko tutkijoita ja ympäristöjärjestöjä kuten Suomen luonnonsuojeluliitto ja Natur och Miljö. Paikallista tukea hankkeelle ei haettu esimerkiksi Hämeenlinnan kaupungilta tai muilta toimijoilta kuin luonnonsuojelujärjestöiltä. HAMK:in johdon kanssa neuvoteltiin opetusmetsistä osana suunnitelmaa. Myös hanketta vastustavien metsästäjien kanssa käytiin keskusteluja.

Hieman myöhemmin samassa kuussa toinen ryhmä esitti ympäristöministeriölle oman suunnitelmansa Evon kansallispuiston perustamiseksi. Tämä suunnitelma oli perinteinen ja yksityiskohtaisesti perusteltu kansallispuistosuunnitelma, jossa todettiin, ettei se ole millään tavoin ristiriidassa tai kilpaile aiemmin jätetyn tiedekansallispuistosuunnitelman kanssa. Toinen ryhmä koostui Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin ja Suomen luonnosuojeluliiton Pirkanmaan piirin edustajista. Esityksen allekirjoittajina olivat mm. järjestöjen puheenjohtajat Petri Honkonen ja Hannu Raittinen.

Vihreää valoa kansallispuistolle

Marraskuussa 2020 ympäristöministeriö näytti vihreää valoa Evon ja Sallan kansallispuistohankkeille. Kaikkiaan ministeriön listalla oli viisi vaihtoehtoa uusiksi kansallispuistoiksi. Samalla ympäristöministeriö asetti kaksi työryhmää valmistelemaan lakia Evon kansallispuistoksi, joka toiminnassaan painottaa tieteellistä tutkimusta ja opetusta.

Kummankin perustetun työryhmän johtoon tuli Helsingin yliopiston ympäristömuutoksen professori, varadekaani Atte Korhola.

Alueelliseen työryhmään Korhola kokosi mahdollisimman edustavan joukon eri intressitahoja ja ryhmään täydennettiin ensimmäisen kokoontumisen jälkeen helmikuussa 2021 vielä kahdella jäsenellä. Tiederyhmä koostui tutkijoista ja opettajista, jotka suunnittelevat kansallispuiston profiloitumista tiedekansallispuistoksi.

Evo-lakia valmistelevan alueellisen työryhmän jäsenet

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio Hämeenlinna (työryhmän varapuheenjohtaja)
Tutkimuskoordinaattori John Loehr Helsingin yliopisto, Lammin biologinen asema
Professori emeritus Lauri Arvola Helsingin yliopisto
Senior Advisor Timo Tanninen Metsähallitus
Yksikön johtaja Mona-Anitta Riihimäki Hämeen ammattikorkeakoulu
Puheenjohtaja Ville Sipilä Lammin riistanhoitoyhdistys
Kenttämestari Chris Karppinen Suomen metsästäjäliitto – Etelä-Hämeen piiri
Osastonjohtaja Mikko Härö Museovirasto
Tutkija ja järjestövaikuttaja Hanna Rosti Helsingin yliopisto, Greenpeace (1.3.2021 eteenpäin -
Rostin varalla sitä ennen maajohtaja Hanna Paulomäki 28.2.2021 asti, Luontojärjestöt)
Puheenjohtaja Hannu Raittinen Suomen luonnonsuojeluliitto – Etelä-Hämeen ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiirit
Edunvalvonnan koordinaattori Helka Otsolampi Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
Puheenjohtaja Veli-Antti Silpola MTK Lammi-Tuulos ry
Yhteinen edustaja Asta Sarkki Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme ja Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme


Toinen ryhmistä, tiedetyöryhmä suunnittelee millä tavoin tieteellinen tutkimus ja opetus otetaan osaksi kansallispuiston toimintaa. Kumpaakin työryhmää johtaa Helsingin yliopiston ympäristömuutoksen professori Atte Korhola.

Kansallispuistoa valmisteleva alueellinen työryhmä tekee esityksensä ympäristöministeriölle 30.6. mennessä. Laki on tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2022, minkä jälkeen kansallispuisto on mahdollista perustaa.

Visioita Evosta

Esityksissä Evon kansallispuistoksi korostetaan sitä, miten alue on vaivatonta muuttaa valtion retkeilyalueista, Natura-alueista ja muista valtion maista kansallispuistoksi. Evolla on jo valmiina opastuskeskus, luontopolkuja ym. Kaikkea mitä laki edellyttää kansallispuistoon ei tarvitse enää rakentaa.

Toisaalta tiedetyöryhmän esitys ehkä merkitsee sitä, että jossain vaiheessa Evolle rakennetaan esimerkiksi ilmastomuutoksen tutkimukseen ja opetukseen erikoistunut tiedekeskus, jossa voi järjestää niin kotimaisia kuin kansainvälisiä kokouksia ja konferensseja ym.

Suurimmat muutokset Evolla liittyvät maankäyttöön. Metsästäminen ei ole enää pääsääntöisesti mahdollista niin kuin ei metsien talouskäyttö edes talousmetsissä. Alueella ei saa myöskään liikkua hallitsemattomasti vaan vain suunniteltuja reittejä pitkin. Silti on helppo kuvitella, että joissain oloissa metsästyskin voi olla mahdollista ja talousmetsiä voi kulottaa niin kuin tähänkin asti.

Suunnitellun kansallispuiston alueella on myös varsinaisen puiston ulkopuolelle jätettäviä alueita kuten HAMK:in luonnonvara-alan opetusmetsä ja Nuorisoleirikeskus, joiden toiminnassa kansallispuiston läheisyys on huomioitava.

Tiedekansallispuistoa on toiminnallisesti ja tutkimuksellisesti mahdollista kehittää moneen suuntaan ja on mielenkiintoista nähdä, mitkä ympäristökysymykset lopulta painottuvat toiminnassa. Hyvin todennäköistä on esim. että Ilmatieteen laitos osallistuu jollain tavoin toimintaan liittyen paljon puhuttuun ja kiihtyvään ilmastonmuutokseen. Puistosta löytyy mm. monia ilmastonmuutosta indikoivia lajeja sammalia ja jäkäliä.

Museoviraston asiantuntemuksen avulla nykyihmisen elämäntapoja ja niiden kehittymistä on mahdollista reflektoida arkeologisia ja historiallisia kohteita hyödyntäen. Mieleen tulevat elämykselliset leirit, joissa osallistujat voisivat elää jonkin aikaa esim. kivikautisen ihmisen elämää. Ravinto tietysti hankitaan niin keräillen, kalastaen kuin metsästäen Evon alueelta. Kansallispuiston luolastoista kenties löytyy paikkoja, jonne voi rekonstruoida sopivan kivikautisen asuinpaikan.

Pieniä muinaisia peltoja voisi vaivatta raivata ränsistyviin talousmetsiin ja rakentaa rautakautisten ihmisten asuinsijoja. Työnäytökset millä tavoin erilaisia tarve-esineitä on valmistettu niin kivestä kuin raudasta sopivat jollekin luonto- ja erämatkailuyrittäjälle.

Tavallisille kiireisille turisteille puolestaan on mahdollista rakentaa reittejä Evon kansallispuistoon - ja Evon ja muiden Etelä-Suomen puistojen välille. Mm. bussireittejä on jo alustavasti suunniteltu tähän tarkoitukseen ja niiden kannattavuutta on arvioitu. Päivämatkojen lisäksi alueen luontomatkailu- ym. yrittäjät voivat rakentaa valmismatkoja ennen muuta ulkomaalaisia turisteja varten. Esimerkiksi Joulu keskellä-ei-mitään voisi olla mielenkiintoinen tuote perinteisine hämäläisine joulupukkeineen ja jouluruokineen tai Juhannus yöttömine öineen metsäjärven rannalla.

Tiedeopetus ja leirikoulut kuuluvat tietysti olennaisena osana tällaiseen kansallispuistoon. Ja on ehdotettu, että esim. Lammin lukio voisi erikoistua tiedeopetukseen. Kesäaikaan Evolla voisi järjestää Suomen kesälukioseuran ympäristökesälukion yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa ja opiskelijat voisivat suorittaa kesän aikana yliopistokurssejakin.

Keskustelu kansallispuistosta

Suurin osa keskustelijoista, joita on paljon, on hankkeen takana. Yksityiskohdista on luonnollisesti paljon erilaisia näkemyksiä.

Hanketta vastaan ovat olleet jotkin paikalliset kunnallispoliitikot, kunnallisvaaliehdokkaat, metsästäjät sekä yksityiset maan- ja metsänomistajat. Näille tahoille riittää se, että Evoa kehitetään yleissuunnitelman mukaisesti retkeilyalueena, vaikka toki Evo on paljon muutakin kuin retkeilyalue mm. lukuisia pieniä suojelualueita.

Olennaista on, että hankkeeseen ei liity esimerkiksi yksityisten maiden pakkolunastuksia, rajoituksia alueen ulkopuoliseen metsästykseen tai maankäyttöön.

Metsänhoitoyhdistyksiä edustava Asta Sarkki on perustellut epäilevää kantaansa hanketta kohtaan mm. tuhoriskeillä ja metsätalouden työpaikkojen menetyksillä. Muissa kansallispuistoissa eivät metsiä uhkaavat tuholaiset ole kuitenkaan olleet uhkana lähialueilla. Kansallispuisto tuo alueelle mahdollisesti menetettyjen työpaikkojen tilalle enemmän uusia työpaikkoja.

Huhtikuussa 2021 keskustelu Evon retkeilyalueesta ja kansallispuistosta käy kuumempana kuin koskaan. Metsästäjät ja maanomistajat ovat tehtailleet julkilausuman, jonka mukaan Evoa tulisi kehittää retkeilyalueena.

Hämeenlinnan kaupunginvaltuutetut ja kunnallisvaaliehdokkaat ovat enimmäkseen pidättyväisiä, mutta osa on ilmaissut kantansa asiassa. Äänekkäimpiä ovat kansallispuistohankkeen vastustajat, mutta eniten saa kuitenkin kannatusta yhdistelmäratkaisu - mitä sillä sitten tarkoitetaankaan. Esimerkiksi alueellisen työryhmän puheenjohtaja Sari Rautio (kok.) korostaa, että itse kansallispuistoesitys, jota sorvataan, on tietyllä tavalla yhdistelmä kansallispuistoa ja retkeilyaluetta. Onhan Evoa tarkoitus kehittää kansallispuistonakin vyöhykkeisesti.

Kansallispuistokeskustelua läheltä seurannut Keski-Hämeen uutistuottaja (päätoimittaja) Merja-Hirvisaari on huolissaan tavasta, jolla keskustelua tällä hetkellä käydään. Hirvisaari toteaa, että "kuuntelemisen halu on eksynyt Evon metsiin".

"Kun olen kerran päättänyt, että kansallispuisto lisää hirvieläinkolareita, niin se myös lisää niitä. Piste." Tällaiseen ajatukseen voisi tiivistää joidenkin metsästäjien sitkeät väitteet kansallispuistojen vaarallisuudesta tienkäyttäjille. Tällaisille väitteille ei ole kuitenkaan mitään perusteita, niin kuin Atte Korhola 4.5. Hämeen Sanomissa on todennut. Tuoretta tietoa valkohäntäpeuroista löytyy Tuomas Kukon & Jyrki Puseniuksen 27.3.2020 julkaistusta selvityksestä. Kartta osoittaa selvästi, miten peurakanta on hyvin tiheä kaikkialla Kanta- ja Päijät-Hämeessä.

Tämä artikkeli kaipaa lisää tekstiä ja tarkentamista. Auta laajentamaan artikkelia.

Lähteitä

Evon palvelut

Evon harjoitusalue. Puolustusvoimat ([1])

Evon matkailupalvelut. Hamk.fi ([2])

Evo on metsäopetuksen ja -tutkimuksen keskus. Hamk.fi ([3])

Evon retkeilyalue. Luontoon.fi ([4])

Evon retkeilyalue. Metsähallitus (kartta) ([5])

Evon retkeilyalue. Wikipedia ([6])

Hämeen luontokeskus. Luontoon.fi ([7])

Hämeen luontokeskus. Wikipedia ([8])

Luontokeskus - Luonnon oma elämyskeskus. Eerikkilä ([9])

Taruksen retkeilyalue. Hämeen virkistysalueyhdistys ([10])

Evon kansallispuiston valmistelu

Evon kansallispuistohanke. Linnan kehitys 16.4.2021 ([11])

Evon tiedekansallispuistohanke. Aluetyöryhmä ([12])

Kuulemistilaisuus (24.3.) Evon tiedekansallispuiston suunnitelmista ja mahdollisuuksista. Youtube 26.3.2021 (Mm. Suomen partiolaisten ja aluetyöryhmän puheenjohtajan Atte Korhola alustukset) ([13])

Tuomas Kukko & Jyrki Pusenius. Valkohäntäpeurakanta talvella 2019 – 2020. Arvio Suomen valkohäntäpeurakannan koosta ja rakenteesta ja kuvaus kanta-arvion laskentamenetelmästä. Julkaistu Riistahavainnot.fi -palvelussa 27.3.2020 ([14])

Tammikuu 2021

Jukka-Pekka Kataja ym. Maanomistajatahot otettava mukaan Evon tiedekansallispuiston valmisteluun. Metsänomistajat Päijät-Häme 25.1.2021 ([15])

Evon kansallispuisto on vietävä maaliin yhteisesti. Halukkaita seutuja uudeksi kansallispuistoksi on Suomessa useita. Muualla sellaisen saamista pidetään perustellusti – lottovoittona. Näin on asia nähtävä myös Hämeessä. Hämeen Sanomat / Pääkirjoitus 27.1.2021 ([16])

Jari Koskinen. Jari Koskisen mielipide: Greenpeace mukana työryhmässä – Tavoitteena on Evon totaalisuojelu. Hämeen Sanomat / Mielipiteet 30.1.2021 ([17])

Helmikuu 2021

[Jussi Karvonen]. Evon retkeilyalueen matkailun ja maankäytön suunnitelma valmistui. Keski-Häme 02.01.2021 ([18])

Evon retkeilyalueen maankäytön ja matkailun yleissuunnitelma. Metsähallitus 2020 ([19])

Atte Korhola. Luontoharrastaja vastaa Jari Koskiselle: Evon totaalisuojelu ja Greenpeace. Hämeen Sanomat / Mielipiteet 3.2.2021 ([20])

Anne-Maria Niskanen. Evon tiedekansallispuistoa valmisteleva työryhmä täydentyi kahdella jäsenellä. Yle Uutiset 5.2.2021 ([21])

Merja Hirvisaari. Evon työryhmä laajeni. Maan- ja metsänomistajien edustajat otettiin mukaan. Keski-Häme 11.2.2021

Jussi Karvonen. Vaihtoehtoja on punnittava maltilla. Veli-Antti Silpolasta Evon kansallispuistoryhmän paikallinen jäsen. Keski-Häme 11.2.2021

Maaliskuu 2021

Vanessa Valkama. Paljon melua Evosta. Tiedekansallispuistoa valmistelevan alueellisen työryhmän urakka on vasta alkanut, mutta kuraa on satanut niskaan jo sankokaupalla. Hämeen Sanomat 21.2.2021

Jussi Karvonen. Atte Korhola keskittyy alkuvuoden Evoon. Keski-Häme 25.2.2021

Juho Peltoniemi. Evo herätti kysymyksiä yleisötilaisuudessa. Hämeen Sanomat 26.2.2021

Jussi Karvonen. Luonnonsuojelupiiri järjesti Evo-webinaarin. Ainutlaatuiset luontoarvot ja retkeilijät voisivat elää Evolla sopusoinnussa. Keski-Häme 6.3.2021

Jussi Karvonen. “Paikallisuus auttaa ymmärtämää kokonaisuutta”. Ville Sipilä tuo Evon työryhmään metsästäjien kantoja ja paikallistuntemusta. Keski-Häme 18.3.2021

Jani Suhonen. Voisivatko suojelijat ostaa Evon metsät? (Harvennushakkuut alkoivat) Hämeen Sanomat 20.3.2021

Timo Leponiemi. Työryhmä uskoo Evon kansallispuiston toteutumiseen – mutta ensin pitää kirjoittaa laki, joka ei unohda maanomistajia eikä metsästäjiä. Yle Uutiset 23.3.2021 ([22])

Susanna Lähdekorpi. Ympäristöministeri paheksuu Metsähallituksen hakkuita Evolla. Hämeen Sanomat 23.3.2021

Nina Keski-Korpela & Ville Tiirikainen. Metsähallitus keskeyttää kiistellyt hakkuut Evon retkeilyalueella – ministerien näkemyserot selvät, ympäristöjärjestöt takajaloillaan. Hakkuut aloitettiin aiemman suunnitelman mukaisesti, vaikka alueelle on alettu valmistella tiedekansallispuistoa. Yle Uutiset 23.3.2021 ([23])

Vanessa Valkama. Metsähallitus lopettaa hakkuut Evon alueella. Hämeen Sanomat 24.3.2021

Kansallispuistohanketta ei pidä pilata räyhäämällä. Kansallispuisto tarvitsee taakseen paikalliset päättäjät. Hakkuista noussut episodi söi juuri sitä luottamusta, jota nyt tarvitaan. Greenpeace alkaa olla koko hankkeen suurin taakka. Hämeen Sanomat / Pääkirjoitus 24.3.2020

Pekka Kääriäinen. Olipas osuva pääkirjoitus (HäSa 24.3.). Hämeen Sanomat / Mielipide (tekstarit) 25.3.2021

Merja Hirvisaari. Metsähallitukselta Evolle oma suunnitelma. Keski-Häme 25.3.2021

Iiro-Pekka Airola. Evo-ryhmän silmätikku. Hanna Rosti kummeksuu voimakkaita reaktioita, joita herättää Greenpeacen edustus. Hämeen Sanomat 28.3.2021

Huhtikuu 2021

Jussi Karvonen. Evon tiedekansallispuisto etenee työryhmässä. Keski-Häme 1.4.2021

Marja Kokkonen. Evon tulevaisuudesta on päätettävä harkiten. Maa- ja metsätalousministeriön blogi 1.4.2021 ([24])

Työryhmän jäsen kritisoi puheita Evosta (Marja Kokkonen). Hämeen Sanomat 6.4.2021

Jussi Karvonen. Huolia ja pelkoja purettiin jälleen webinaarissa. Keski-Häme 8.4.2021

Pauli Wallenius. Evon kansallispuiston suunnitteluprosessi on epäonnistunut. Hämeen Sanomat / Mielipide 10.4.2021

Atte Korhola & Sari Rautio. Kansallispuiston valmistelu on avointa ja osallistavaa (Vastaus Wallemiukselle). Hämeen Sanomat / Mielipide 14.4.2021

Merja Hirvisaari. Evo on tärkeä. Metsänomistajat kaipaavat laajempia selvityksiä. Keski-Häme 15.4.2021

Metsänhoitoyhdistysten Evo-puheenvuoro: Asta Sarkki: "Toimeksiannon lähtökohdat rajaavat meidän kannaltamme oleellisten asioiden käsittelyn työryhän ulkopuolelle". Keski-Häme 15.4.2021

MTK:n Evo-puheenvuoro: Veli-Antti Silpola: "Kaikki näkökulmat tulee huomioida". Keski-Häme 15.4.2021

Veli-Pekka Pöystilä. Disneyland vai metsänhoidon osaamiskeskus. Hämeen Sanomat / Mielipide 16.4.2021 (Perussuomalaisten kunnallisvaaliehdokas Lammilta)

Juhani Honka. Suden metsästystä porsasviehetä käyttäen. Hämeen Sanomat / Mielipide 17.4.2021

Merja Hirvisaari. Valtuutetut haluavat Evolle monimuotoisuutta. Suurin osa Keski-Hämeen kyselyyn vastanneista kannatti kansallispuiston ja retkeilyalueen yhdistelmää. Keski-Häme 22.4.2021

Merja Hirvisaari. Vesille venosen mieli. Keski-Häme / Pääkirjoitus 22.4.2021

Atte Korhola. Kansallispuistostatus on vetonaula. Hämeen Sanomat / Mielipide 28.4.2021

Monipuolisuus turvaa Evon tulevaisuuden. Julkilausuma Evon kehittämiseksi kansallispuistoa laajempana kokonaisuutena. Keski-Häme 29.4.2021 (Allekirjoittajina mm. Suomen Metsästäjäliitto ja Etelä-Hämeen Metsänhoitajat ry)

MTK:n ja metsänhoitoyhdistysten kysely: Evon tiedekansallispuistolle ei löydy paikallisten maanomistajien enemmistön tukea. Keski-Häme 29.4.2021

"Evoa on kehitettävä retkeilyalueena". Leena Suojala (kesk.) pelkää rajoitusten tiukentuvan ajan myötä, jos Evo muuttuu kansallispuistoksi. Keski-Häme 29.4.2021

Merja Hirvisaari. Haasteita ja mahdollisuuksia: Hämeen ammattikorkeakoulussa nähdään Evon tiedekansallispuisto mahdollisuutena profiloitua oppilaitoksena. Keski-Häme 29.4.2021

Merja Hirvisaari. Lapsia, pesuvettä ja rusinapullaa. Keski-Häme / Pääkirjoitus 29.4.2021

Toukokuu 2021

Erno Aholammi. Kansallispuisto ja hirvieläinkolarit. Hämeen Sanomat / Mielipide 3.5.2021 (metsästäjä)

Atte Korhola. Kansallispuiston valmistelu perustuu faktoihin (vastaus Aholammille). Hämeen Sanomat / Mielipide 3.5.2021

Juhani Honka. Perustettaisiin Evolle tiedepuisto. Hämeen Sanomat / Mielipide 4.5.2021

Tiedekansallispuisto tarjoaa parhaat mahdollisuudet Evon tutkimustoiminnan monipuoliselle kehittämiselle. Evon tiedetyöryhmän julkilausuma 29.4.2021. Keski-Häme 6.5.2021

Etelä-Suomi saisi Evosta laajan erämaisen kansallispuiston / Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri. Keski-Häme 20.5.2021

Evon kansallispuisto kasvattaisi pelättyjen hirvikolarien määrää / Lammin, Asikkalan ja Padasjoen riistanhoitoyhdistykset. Keski-Häme 20.5.2021

2022

Kati Laitinen. Uusi Evo-työryhmä ei huoleta ministeriä. Forssan lehti 15.3.2022

Jussi Karvonen. Retkeilyalue ja tiedekansallispuisto eivät sulje toisiaan pois. Keski-Häme 17.3.2022

Juha Honkonen. Evon kansallispuisto jakaa alueen kansanedustajat. Hämeen Sanomat / Forssan lehti 19.3.2022

Hilkka Kemppi. Evoa on kehitettävä metsästystä ja metsätaloutta kunnioittaen. Hämeen Sanomat / Mielipide 28.3.2022