Eric von Stockenström

Häme-Wikistä

Ruotsalainen majuri Eric von Stockenström (1731 - 1801) oli toinen Hämeen linnan linnoitustöitä 1700-luvun loppupuolella valvovista upseereista, toinen oli myöhemmin linnankomentajana tunnettu majuri Nils Cedergen. Stockenströmillä oli suora yhteys itseensä Kustaa III:een, jolle hän raportoi yksityiskohtaisesti kaikesta siitä mitä kaupungissa tehtiin. Linnoitustöiden edetessä Hämeenlinnan kaupunki siirrettiin kuninkaan käskystä, jonka hän antoi 19.5.1778, nykyiselle paikalleen.

Eric von Stockenström oli hyvin arvovaltaisesta aatelissuvusta. Hänen samanniminen setänsä oli valtaneuvoston jäsen kreivi Eric von Stockenström. Historiantutkija Tiina Miettinen on arvellutkin, että Eric sai linnoitustehtävän setänsä ansiosta.

Lapseton ja avioton aatelismies muutti eläkkeelle jäätyään vuonna 1792 Hauhon Kokkalaan missä hän oli kuolemaansa asti.

Lähteitä

Koskinen, Pekka. Hämeen linnan renessanssi : linnoitustoiminta Hämeen linnassa 1777-1784. Tampere. 1986.

Koskinen, Pekka. Hämeen linnan linnoittaminen kustavilaisella ajalla 1772-1808. Tampere university press. 2007 ISBN 978-951-44-6918-3 Pdf ([1])

Linnassa ja sen liepeillä : elämää Hämeen linnassa / Hämeen heimoliiton julkaisutoimikunta. Karisto. 1990. Hämeenmaa ; 15 ISBN 951-23-2830-5

Miettinen, Tiina. Hämeenlinnan rakentaja (Eric von Stockenström). Keski-Häme 17.5.2023

K.O. Lindeqvist. Hämeenlinnan kaupungin historia : II osa : Kaupungin historia Ruotsin vallan aikana. Hämeenlinnan kaupunki. 1926. Pdf ([2])

Vilkuna, Anna-Maria. Hämeen linna : Hämeen linnan opaskirja. Museovirasto. 2001 ISBN 951-616-063-8