Ennakointia Kanta-Hämeessä

Häme-Wikistä
Kuva: Hämeen ilves - Tatu Oukka

Tänne Häme -Wikiin kerätttiin kesän 2014 aikana aineistoa, vinkkejä ja linkkejä liittyen ennakointitoimintaan Kanta-Hämeessä. Sivu on vasta rakenteilla, ja hiljalleen tiedot täydentyvät sitä mukaa kun eri osa-alueet etenevät. Tässä vaiheessa ennakointiin liittyviä tietoja päätettiin kerätä yhteen paikkaan avoimelle Häme-wiki alustalle, jotta ne ovat kiinnostuneiden saatavilla heti. Avoimuus, osallistuminen ja joukkoistaminen ovat tärkeitä ennakointitoiminnalle ja näitä wiki-sivuja pääset halutessasi myös editoimaan.

Tapasimme Anne Laakson kanssa aiheeseen liittyen kesäkuussa 2014, ja halusimme saada nopeasti asian etenemään. Seuraava tapaaminen on elokuussa, ja syksyksi olemme suunnittelemassa kaikille avointa työpajaa liittyen ennakointiin ja ajankohtaisiin aiheisiin. Jatkossa ennakointiteema mahdollisesti liitetään osaksi jotain muuta sivustoa ehkä seuraavaa www.hame.fi sivustoa, tai valtakunnallista ennakointiportaalia, joka on suunnitteilla, mutta ennen uusia ratkaisuja ennakointiin liittyviä tietoja koostetaan tänne wiki-sivulle.

Jos aihepiiri kiinnostaa, otathan yhteyttä, kaikki kommentit ovat erittäin tervetulleita.
Tervetuloa mukaan ennakointitalkoisiin!
Tulevaisuus tehdään yhdessä!

Parhain terveisin, Minna Takala / Aluekehitysasiantuntija / Hämeen Liitto (minna piste takala at hame piste fi)


Ennakointi & Tulevaisuus

Millaista on asua, elää, tehdä työtä ja harrastaa Kanta-Hämeessä vuonna 2050, 35 vuoden kuluttua? Kantaako ajatus ja toiminnansuunnittelun aikajänne niin kauas? Millaista tulevaisuutta luomme nyt itsellemme ja tuleville sukupolville Kanta-Hämeessä on yhteydessä siihen millaisia päätöksiä ja ratkaisuja teemme. Jos ajattelemme 35 vuotta taaksepäin, silloin elettiin 1980-luvun vaihdetta, ja moni asia oli aivan toisin. Vuonna 2050 on Kanta-Häme varmasti erilainen kuin nyt. On sanottu, että usein yliarvioimme muutoksia lyhyellä tähtäimellä ja aliarvioimme niitä pitkällä tähtäimellä. Ennakointi haastaa meitä ajattelemaan pidempiä kehityskaaria, mahdollisia tulevaisuuksia ja tekojemme seurauksia. Ennakointi voi auttaa meitä ottaamaan tulevaisuuden paremmin huomioon nykyisessä toiminnassamme.

Mitä ennakointi on?

Ennakointi on tulevaisuuden mahdollisten kehityspolkujen huomioimista suunnittelussa. Voimme visioda tulevaisuutta, arvioida asukkaiden, työpaikkojen ja koulutuspaikkojen määrää, voimme varautua tietoliikenteen kasvuun, uudenlaiseen rakentamiseen, työmatkapyöräilyn lisääntymiseen, etätyön ja monipaikkaisen asumisen suosion nousuun tai hyvinvointivaltion tuleviin haasteisiin. Voimme huomioida kestävää kehitystä, suunnitella ratkaisuja, jotka vähentävät hiilijalanjälkeä ja luoda parempia edellytyksiä hyvinvoinnille ja yrittäjyydelle. Ennakointia voidaan käyttää kaikessa suunnittelussa, julkisissa organisaatioissa, yrityksissä ja yhdistyksissä. Ennakoinnin kautta voimme pysähtyä yhdessä miettimään millaista tulevaisuutta haluamme rakentaa ja edistää.

Ennakoinnissa tarvitaan tietoa menneestä ja nykyisyydestä. Historiasta on hyvä ottaa vauhtia ja oppia tulevaan. Joskus ajattelu 35 vuotta taaksepäin voi auttaa tulevaisuuden hahmottamisessa 35 vuotta eteenpäin.

Menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus kietoutuvat yhteen

Mihin ennakointitietoa tarvitaan?

Ennakointitietoa käytetään suunnittelussa ja strategiatyössä. Mitä paremmin huomioimme mahdolliset yhteiskunnalliset, kulturelliset ja teknologiset muutokset, sitä paremmin voimme niihin valmistautua. Ennakointiin kuuluu myös tulevaisuuden mahdollisten uhkakuvien ja kriisien huomiointi ja niihin valmistautuminen. Tulevaisuutta ei ennusteta vaan sitä ennakoidaan ja se tehdään!

Tulevaisuustutkija professori Sirkka Heinonen - Turun yliopisto pohdintoja vuoden 2014 alussa: Tältä Suomi voi näyttää vuonna 2050.a

Ennakoinnin uusi kansallinen toimintatapa

Valtioneuvoston kanslia on valmistellut uutta ennakoinnin kansallista toimintatapaa, jonka tarkoituksena on edistää tulevaisuutta koskevan tiedon ja näkemyksen käyttöä päätöksenteossa. Uusi toimintatapa perustuu muun muassa yhteistyöhön ja avoimuuteen sekä yhteisen tiedon organisoimiseen ja välittämiseen. Tiedon organisointi ei kuitenkaan tarkoita yhteisten näkemysten luomista, vaan laaja-alaisen vuorovaikutuksen edistämistä esimerkiksi yksityisen sektorin ja valtionhallinnon välillä. Hyvin toimiessaan tämä prosessi voi tukea Suomen menestymistä ja voi olla kansallinen kilpailuetu.

Toimintapa otettiin käyttöön vaiheittain vuoden 2014 aikana. Valtioneuvoston kanslian tehtävänä on koordinoida ja tukea ennakointityötä sekä verkostoitumista. SITRA on mukana pyörittämässä kansallista arviointiverkostoa, ja ajankohtaisia keskusteluja käydään Yammer ryhmässä.

Toukokuussa 2014 - julkaistiin raportti: "Yhteistä ja jatkuvaa ennakointia- ehdotus kansalliseksi toimintatavaksi", jossa ehdotetaan uusia asiantuntijaryhmiä, työpajoja, tilaisuuksia ja foorumeita sekä Tulevaisuuskartasto -sivustoa, jonka kautta ennakointityötä voidaan yhteisöllisesti ja avoimesti toteuttaa ja tuloksia jakaa laajasti.


Perustietoa: Wikipedian artikkelit ennakoinista ja ja tulevaisuudentutkimuksesta

Materiaalit

Vuosikello ja suunnittelun aikajänteet

 • Mitä tietoja tuotetaan ja milloin ne ovat käytettävissä?
 • Milloin kohdataan?
VUOSI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Häme- ohjelma - ohjelmaosa 2014-2017 2014-2017 2014-2017 2014-2017 2018-2021 2018-2021 2018-2021 2018-2021 2022-2025
Häme- ohjelma - strategiaosa 2014-2040 2014-2040 2014-2040 2014-2040 2018-2045 2018-2045 2018-2045 2018-2045 2018-2045
Maakuntakaava x x x x x x x x x
Vaalit Eurovaalit Eduskunta-
vaalit
Kuntavaalit Presidentin-
vaalit
Eduskunta-
vaalit
Kuntavaalit
Eurovaalit
 • 1. vaihemaakuntakaava
 • 2. vaihemaakuntakaava

Tapaamisia ja työkaluja

Musta joutsen vieraili Hämeessä syksyllä 2013, Mustat Joutsenet kirja / Tulevaisuus valiokunnan julkaisuja

Tulevaisuutta voidaan hahmottaa ja visioida monin eri tavoin ja ennakointiin voi käyttää useita menetelmiä. Kristallipallon ja oraakkelin sijaan nykyisin on käytössä erilaisia joukkoistamismenetelmiä ja avoimuuteen perustuvia yhteisöllisiä työskentelytapoja, joilla hahmotetaan erilaisia mahdollisia tulevaisuuden kehityspolkuja, sekä toivottuja tulevaisuuskuvia ja mahdollisia uhkia. Sosiaalinen media mahdollistaa erilaisia uusia toimintatapoja osallistumiseen ja joukkoistamiseen, joita voidaan käyttää myös ennakointitoiminnassa.

Ennakointimenetelminä voidaan käyttää ovat muun muassa seuraavia toimintatapoja:

 • Tulevaisuusfoorumit
 • Ennakointityöpajat
 • Skenariotyöskentely - vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat
 • Mustat joutsenet - erittäin epätodennäköisiä, harvinaisia, odottamattomia ja ylläviä tapahtumia, jotka muuttavat maailmaa
 • Heikkoja signaaleja ja villejä kortteja
 • Tulevaisuusikkuna - Elina Hiltunen
 • Bongaa signaali - Elina Hiltunen
 • Vuorovaikutteinen keskustelu esim. The Future Dialoque Tool - HUMAP
 • Yhteisölliset työpajat esim. Search Conference - Merrelyn Emery
 • Visualisointi

Ennakointityöhön liittyvä viestintä

Valtionneuvoston kanslia julkaisi alkuvuodesta 2014 raportin "Yhteistä ja jatkuvaa ennakointia - ehdotus kansalliseksi toimintatavaksi. Kanta-Hämeen ennakointitoiminnan toteutusta tullaan valmistelemaan raportin periaatteiden mukaisesti. Viestintäkanavina Kanta-Hämeessä ovat muun muassa:

 • blogikirjoitukset Hämeen Liiton blogissa
 • FB -keskeskusteluryhmät - ensin alkuun TUTU -Häme sivuilla,
 • tämä Ennakointia Kanta-Hämeessä wiki -sivu,
 • tilaisuudet ja tapahtumat - työpajatilaisuus syksyisin ja tulevaisuus aiheinen tapahtuma keväisin
 • ennakointia & tulevaisuuteen liittyviä aiheita nostetaan esille myös eri sidosryhmien kokouksissa & työpajoissa.


Koulutusta ennakoinnista ja tulevaisuudentutkimuksesta

Jos ennakointi ja tulevaisuudentutkimus kiinnostaa alan, koulutusta ja kursseja ovat järjestäneet muun muassa, seuraavat tahot:

 • Kansallinen ennakointiverkosto - sivuilta löytyy koulutusmateriaaleja - Foresight - http://foresight.fi/
 • Hämeen Kesäyliopisto ...
 • HAMK ...
 • Turun yliopisto ...
 • Avoin Yliopisto ...
 • Kansallinen ennakointiverkosto - sivuilta löytyy koulutusmateriaaleja - Foresight - http://foresight.fi/

Osaajia & organisaatioita

Tutkimusta & konsultointia

lisää osaajia & linkkejä

Ennakoinnin parissa toimivia Kanta-Hämeessä


Projekteja aiheeseen liittyen

Linkkejä muihin ennakointisivustoihin

Yhteiskunnallisista ennakointia

Maakuntien Ennakointisivustoja

EU:n ennakointisivustoja

 • iKnow is the Innovation, Foresight & Horizon Scanning Community, on innovaatio, ennakointi ja tulevaisuuden skannaus yhteisö

Koulutuksen ja oppimisen ennakointilinkkejä

Teknologian tulevaisuus & ennakointilinkkejä

Yritysten ennakointilinkkejä