Aulangon metsäpolku - Taimikonhoito

Häme-Wikistä

Lähes hehtaarin kokoiselle metsikkökuviolle taimikonhoito on ajankohtainen toimenpide seuraavan viisivuotiskauden (2012-2016) aikana. Kuusen taimet ovat iältään noin 15 vuotta ja pituudeltaan neljä metriä. Kuviolla kasvaa avoimelle alueelle tyypilliseen tapaan myös hieskoivuja ja pihlajaa. Taimikonhoito ja myöhemmin seuraavat harvennushakkuut tullaan tekemään lehtipuiden hyväksi.  (Lukanniemi 2011, 17/5, 20/38; Rantonen, henkilökohtainen tiedonanto 22.5.2012.)

Kohde kesällä 2012, ennen taimikonhoitoa. Kuva: Eerika Ruoskanen


Lähteet:

Lukanniemi, O. 2011. Metsäsuunnitelma. Aulanko. Lahti: Metsäkeskus Häme-Uusimaa.

Rantonen, M. 2012. Metsätalousinsinööri. Hämeenlinnan kaupunki. Henkilökohtainen tiedonanto 22.5.2012.


Linkkejä:

http://www.hameenlinna.fi/

http://www.aulanko.fi/