Aulangon metsäpolku - Suot ja ojitus

Häme-Wikistä

Korpi on ojitettu 1960-1970-luvun vaihteessa ja se on kehittynyt muuttumaksi. Muuttuma on ojitetun suon kehitysvaihe, jossa puuston kasvu on alkanut elpyä, mutta suokasvillisuus ei ole täysin korvautunut kivennäismaan kasvillisuudella. Uudisojituksia Aulangon alueella ei tultane enää tekemään. (Joensuu 2007, 133; Lukanniemi 2011, 20/55; Rantonen, henkilökohtainen tiedonanto 30.5.2012.)

Kuva: Eerika Ruoskanen


Lähteet:

Joensuu, S. 2007. Suometsät. Teoksessa Rantala, S. (toim.) Metsäkoulu. Helsinki: Metsäkustannus Oy.

Lukanniemi, O. 2011. Metsäsuunnitelma. Aulanko. Lahti: Metsäkeskus Häme-Uusimaa.

Rantonen, M. 2012. Metsätalousinsinööri. Hämeenlinnan kaupunki. Henkilökohtainen tiedonanto 30.5.2012.


Linkkejä:

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=303842

http://www.hameenlinna.fi/

http://www.aulanko.fi/