Aulangon metsäpolku - Natura 2000

Häme-Wikistä

Käärmekalliot ovat kasvipeitteistä silikaattikalliota, joka kuuluu Natura 2000 -hankkeen luontodirektiivin luontotyyppeihin. Kalliomuodostelma on luokiteltu myös valtakunnallisessa kallioinventoinnissa erittäin arvokkaaksi kohteeksi. Käärmekalliot kohoavat Aulangonjärven pinnasta yli 30 metriä ylöspäin. (Lukanniemi 2011, 20/59; Hämeenlinnan kaupunki 2011.)

Kuva: Eerika Ruoskanen


Lähteet:

Hämeenlinnan kaupunki. 2011. Aulangon alue. Viitattu 19.4.2012. http://www.hameenlinna.fi/Asuminen-ja-ymparisto/Kansallinen-kaupunkipuisto/Alueen-kuvaus/Aulangon-alue/

Lukanniemi, O. 2011. Metsäsuunnitelma. Aulanko. Lahti: Metsäkeskus Häme-Uusimaa.


Linkkejä:

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=119103&lan=fi

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=10033&lan=fi

http://www.hameenlinna.fi/

http://www.aulanko.fi/