Aulangon metsäpolku - Metsätuhot

Häme-Wikistä

 Varttuneen metsikön myrskytuhoriski on suuri, koska osa puustosta on lahoa. Puiden heikentynyt kunto altistaa metsikön myös kirjanpainajatuholle. Juurikäävän aiheuttamaa tyvilahoa torjutaan uudistamalla metsikkökuvio lehtipuilla, joista kestäviä lajeja ovat haapa ja koivu. (Lukanniemi 2011, 20/60, 13/10; Metsäntutkimuslaitos 2010a.)

Kuva: Eerika RuoskanenLähteet:

Lukanniemi, O. 2011. Metsäsuunnitelma. Aulanko. Lahti: Metsäkeskus Häme-Uusimaa.

Metsäntutkimuslaitos. 2010a. Kuusentyvilaho. Viitattu 26.4.2012. http://www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/lajit_kansi/heanns-n.htm


Linkkejä:

http://www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/lajit_kansi/hyabie-n.htm

http://www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/lajit_kansi/heanns-n.htm

http://www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/lajit_kansi/iptypo-n.htm

http://www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/tuhontunnistus/index.htm

http://www.hameenlinna.fi/

http://www.aulanko.fi/