Aulangon metsäpolku - Järvimaiseman muodostuminen

Häme-Wikistä
Kuva: Eerika Ruoskanen

Aulangonjärvi on pinta-alaltaan noin 78 hehtaaria ja maksimisyvyydeltään 14 metriä. Vuodesta 1985 lähtien otettujen vesinäytteiden perusteella järven ekologinen tila on erinomainen. (Jutila 2011, 17, 19.)


Lähteet:

Jutila, H. 2011. Hämeenlinnan seudun vesistöjen tilan seuranta vuonna 2010 – Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 15. Hämeenlinnan kaupunki. Maankäyttö ja ympäristö.


Linkkejä:

http://www.jarviwiki.fi/wiki/Etusivu

http://www.hameenlinna.fi/

http://www.aulanko.fi/index.php