Aulangon metsäpolku - Eri-ikäisen metsän kasvatus

Häme-Wikistä
Kohde kesällä 2012. Kuva: Eerika Ruoskanen

Monikerroksellinen metsikkökuvio koostuu eri-ikäisistä, luontaisesti syntyneistä puista. Osa kuusista on noin viisitoistavuotiaita, osa taas 45 vuotta vanhoja. Myös rauduskoivut ovat kasvaneet tällä paikalla lähes viisikymmentä vuotta. Puustoa tullaan harventamaan vuosien 2017-2021 välillä. Erityisesti koivuja suositaan, ja muun muassa järeät männyt jätetään kokonaan toimenpiteiden ulkopuolelle. (Lukanniemi 2011,13/8, 20/50; Rantonen, henkilökohtainen tiedonanto 30.5.2012.)


Lähteet:

Lukanniemi, O. 2011. Metsäsuunnitelma. Aulanko. Lahti: Metsäkeskus Häme-Uusimaa.

Rantonen, M. 2012. Metsätalousinsinööri. Hämeenlinnan kaupunki. Henkilökohtainen tiedonanto 30.5.2012.


Linkkejä:

http://www.hameenlinna.fi/

http://www.aulanko.fi/