Aulangon metsäpolku - Ensiharvennus

Häme-Wikistä
Kohde kesällä 2012, ennen ensiharvennusta. Kuva: Eerika Ruoskanen

Ensiharvennusvaiheessa oleva kuusikko on vuonna 2011 suunniteltu harvennettavaksi heti. Puusto on noin 13 metriä pitkää ja iältään 35 vuotta. Kuviolla kasvaa sekä raudus- että hieskoivuja, joita on tarkoitus suosia harvennushakkuussa. (Lukanniemi 2011, 20/33, 13/5.)

Näkymä metsän keskeltä ylöspäin. Kuva: Eerika Ruoskanen
Lähteet:

Lukanniemi, O. 2011. Metsäsuunnitelma. Aulanko. Lahti: Metsäkeskus Häme-Uusimaa.


Linkkejä:

http://www.hameenlinna.fi/

http://www.aulanko.fi/