Arno Forsius

Häme-Wikistä
Arno Forsius

Arno Forsius (s. 1929) on lahtelainen lääketieteen ja kirurgian tohtori ja professori. Hän on myös tunnettu lääketieteen historioitsija. Nuoruudessaan Forsius asui ja kävi koulua aluksi Vihdissä ja lukion Helsingissä. Hän valmistui lääkäriksi vuonna 1954 ja toimi Kiikan kunnanlääkärinä 1954–1957, erikoistui sisätauteihin Helsingissä 1957–1963, oli Helsingin A-klinikan lääkärinä 1960–1963, Lahden kaupunginsairaalan sisätautien osastolla osastonlääkärinä 1963–1970 ja ylilääkärinä 1970–1986. Hän oli Lahden kaupunginsairaalan johtava lääkäri vuosina 1970–1976 ja johtava ylilääkäri 1977–1986 sekä Lahden kaupungin terveystoimen johtaja 1986–1992.

Lahdessa Forsius oli sosiaalilautakunnan jäsen 1965, terveydenhoitolautakunnan puheenjohtaja 1966–1972 ja terveyslautakunnan puheenjohtaja 1972–1975, sekä Lahden evankelis-luterilaisten seurakuntien sairaalasielunhoidon johtokunnan jäsen, varapuheenjohtaja ja puheenjohtaja 1964–1975. Forsius on osallistunut Lahdessa useiden yhdistysten, kuten Päijät-Hämeen (aik. Kyminlaakson) Lääkäriseuran, Lahti-seuran ja Päijät-Hämeen tutkimusseuran toimintaan. Hänet on kutsuttu Päijät-Hämeen Lääkäriseuran ja Päijät-Hämeen tutkimusseuran kunniapuheenjohtajaksi, ja Lahti-Seura on nimennyt hänet ”Vuoden lahtelaiseksi” vuonna 1992. Lisäksi Suomen Lääketieteen Historian Seura on kutsunut hänet kunniajäsenekseen. Forsiukselle on myönnetty Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki 1976, professorin arvonimi 2001, Lahden kaupungin kultainen mitali 1992[9] ja Suomen Lääketieteen Historian Seuran Gunnar Soininen -mitali 2001. Forsius on kirjoittanut 1970-luvun lopulta alkaen lääketieteen ja terveydenhuollon historiaa sekä kulttuurihistoriaa käsitteleviä kirjoituksia valtakunnallisiin ja paikallisiin julkaisuihin, Suomen kansallisbiografiaan sekä Internet-kotisivuilleen, joilla on myös täydellinen luettelo hänen julkaisuistaan.

Arno Forsiuksen kotisivut Internetissä

Julkaisuja

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon kehitys Hollolassa ja Lahdessa vuoteen 1865. Julkaisija: Lahden kaupunki. Hämeenlinna. 1982.
  • Kyminlaakson Lääkäriseura 1909–1984. Julkaisija Kyminlaakson Lääkäriseura. Lahti. 1983.
  • Sosiaali- ja terveydenhuolloitys ja Lahdessa vuosina 1866–1985. Julkaisija: Lahden kaupunki. Vammala. 1993.
  • Tietämisen riemu ja tuska: Sigfridus Aronus Forsiuksen elämä n. 1560–1624. Julkaisija: Anita Forsius. Hämeenlinna. 1996.
  • Ihmisiä lääketieteen historiassa. Julkaisija: Suomen Lääkäriliitto. Vammala. 2001.
  • Artturi Hiidenheimo 1877–1956: Elämää Vihdin Oravalassa, työtä yhteiskunnan hyväksi. Julkaisija: Elli ja Artturi Hiidenheimon säätiö. Jyväskylä. 2002.
  • Kyminlaakson Lääkäriseurasta Päijät-Hämeen Lääkäriseuraksi 1909–2009. (Toimituskunnan puheenjohtaja ja kirjan useiden artikkelien kirjoittaja) Julkaisija: Kyminlaakson Lääkäriseura. Helsinki. 2009.

Lähteet