Lammin biologinen asema

Kohteesta Häme-Wiki
Share/Save/Bookmark
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Lammin biologinen asema on perustettu vuonna 1953 ja se kuuluu Helsingin yliopistoon. Biologisen aseman rakennukset on sijoitettu entisen Ison-Pappilan puistoon Pääjärven rannalle. Laitos harjoittaa biotieteiden kenttäopetusta ja tutkimusta, ympäristötutkimusta ja -seurantaa.

Tutkimus

Lammin biologisella alueella on tutkittu 1960-luvulta lähtien Pääjärveä. Useita Evon järviä liitettiin tutkimukseen 1970-luvulla. Asemalla seurataan ilmakehän muutosten vaikutuksia vesistöjen hiilenkiertoon. Myös Lammin harjut, metsät, maaperä, suot ja linnustot ovat olleet kauan aseman tutkimuskohteina. Tällä hetkellä asemalla on käynnissä yli 20 erilaista ympäristöntutkimushanketta, joiden  rahoittajina ovat mm. Suomen Akatemia, eräät ympäristöntutkimusta rahoittavat säätiöt, alueelliset toimijat sekä EU. Tutkimushankkeet keskittyvät pääasiassa perustutkimukseen, mutta monia tutkimustuloksia pyritään myös soveltamaan. Asemalla työskentelee ympärivuotisesti n. 10 tutkijaa.

Opetus

Lammin biologisella asemalla pidetään vuosittain yli 20 Helsingin yliopiston biologian ja lähitieteiden kurssia ja -seminaaria. Myös muita Helsingin yliopiston kursseja ja seminaareja järjestetään useita, ja asema tarjoaa myös muille yliopistoille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille opetukseen saleja- ja ryhmätyöhuoneita, laboratoriotiloja, kirjaston sekä ruokalan. Biologisella asemalla järjestetään vuosittain myös useita kansainvälisiä kokouksia. 

Tuloksia

Biologisella asemalla on tehty kymmeniä väitöskirjoja - vuosittain jopa kaksikin - sekä muutamia pro gradu -töitä. Tutkimustyön korkeatasoisuutta korostaa oman professuurin saaminen vuonna 2005. Aseman laajennusta suunnitellaan myös. Biologisen aseman tärkeitä yhteistyöorganisaatioita ovat paitsi Helsingin yliopiston muut laitokset ja toiset kotimaiset yliopistot sekä useat valtion tutkimuslaitokset. Sillä on paljon myös kansainvälisiä tiedeyhteyksiä ympäri maailmaa. Lähialueilla yhteistyökumppaneina on yliopistoja ja tutkimuslaitoksia mm. Ruotsista, Venäjältä ja Virosta.

Säätiö

Yliopistollista ympäristöntutkimusta tukeva säätiö perustettiin vuonna 2008. Sen tarkoitus on tukea Helsingin yliopiston Lammin biologisella asemalla tehtävää ympäristoalan tutkimusta. Ilmastonmuutoksen vaikutus ympäristöön edellyttää ajankohtaista tutkimustietoa, jotta luonnon ja ihmisen elinympäristön suojelu ja hallinta onnistuisi.

Lähteet

Lammi. 2005 Hämeenlinna, Lammin Kehitysosakeyhtiö Myötätuuli.

http://www.helsinki.fi/lammi/index.html