Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Hämeen ELY-keskus)

Kohteesta Häme-Wiki
Share/Save/Bookmark
Loikkaa:valikkoon, hakuun
Hämeen ELY-keskuksen logo. Kuva: Pirjo Orava
(ruots. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland, engl. Centre for Economic Development, Transport and the Environment for Häme)


Valtion aluehallinnon viranomainen

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtionhallinnon aluehallinnon viranomainen. Sen toimialue on Kanta-Häme ja Päijät-Häme. ELY-keskus edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä. Hämeen ELY-keskus aloitti toimintansa 1.1.2010 valtion aluehallintouudistuksen myötä. Viraston päätoimipaikka on Lahdessa. Hämeenlinnan toimipisteen osoite on Birger Jaarlin katu 15. Henkilöstömäärä on noin 135.

Vastuulla elinkeinot ja ympäristö

Hämeen ELY-keskus on elinkeinojen, työmarkkinoiden ja maaseudun muuttuviin tarpeisiin vastaava valtion kehittämis- ja palvelukeskus. Valtion alueellisena ympäristöviranomaisena se toimii ympäristön parhaaksi ja ohjaa ja johtaa alueensa ympäristöasioiden kehitystä. Hämeen ELY-keskus hoitaa EU-rakennerahoitus- ja yritystukiasioita Hämeen, Kaakkois-Suomen sekä Uudenmaan alueilla.

ELY-keskus mukana arjessa

ELY-keskus tukee pienyrityksiä. Kuva: Turo Juhantalo.

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueella tehtävänä on muun muassa

 • yrittäjyyden edistäminen
 • työelämän kehittäminen
 • maaseutuelinkeinojen ja maaseudun kehittäminen
 • kulttuurin ja luovan talouden edistäminen
 • työvoimakoulutuksen hankinta
 • maahanmuuttajien kotouttamisen edistäminen.


Liikenne -vastuualueen tehtävistä vastaa Hämeessä Uudenmaan ELY-keskus


Putkisiltaa asennetaan Hämeenlinnan Äimäjärven tiepenkereeseen. Kuva: Rauno Hiekkanen.


Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue käsittelee seuraaviin palveluihin liittyviä asioita:

 • ympäristönsuojelun palvelut
 • alueiden käytön palvelut
 • luonnonsuojelun palvelut
 • vesienhoidon palvelut
 • vesitalouden palvelut
 • ympäristövaikutusten arvioinnin palvelut.Hämeen ELY-keskuksen rahoitusyksikön tehtäviä ovat mm.

 • ESR-osarahoitteisten hanketukien käsittely ja ratkaiseminen
 • kansallisten ja EAKR-osarahoitteisten yritystukien käsittely ja ratkaiseminen
 • yritysten kehittämispalvelut.Linkkejä

Hämeen ELY-keskus (http://www.ely-keskus.fi/hame)

Hämeen ELY-keskuksen Twitter-sivut (https://twitter.com/HELYkeskus)

Hämeen ELY-keskuksen julkaisut julkaisuarkisto Doriassa (https://www.doria.fi/search?query=publisher%3AH%C3%A4meen+ELY-keskus&)

Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista 20.11.2009/897 (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090897)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista 1392/2014 (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141392) ja sen muutokset 445/2015, 1732/2015 ja 208/2016.