Hyppää sisältöön

Häme-Wiki:Tekijänoikeudet

Kohteesta Häme-Wiki
Share/Save/Bookmark
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Ylläpitäjälle

Häme-Wikin tekijänoikeudet ja aineiston käyttö muissa julkaisuissa

Häme-Wikin artikkelien tekstit on lisensoitu CC-BY-SA 3.0-lisenssillä. Tekstejä saa vapaasti kopioida, muokata, levittää ja julkaista niin verkossa kuin paperilla sillä ehdolla, että julkaistut versiot lisensoidaan samalla lisenssillä ja alkuperäinen lähde mainitaan. Kun julkaisee kirjoituksen Häme-Wikissä, hyväksyy automaattisesti CC-BY-SA 3.0-lisenssin.

Sen sijaan Häme-Wikissä julkaistujen kuvien ja äänitiedostojen oikeudet säilyvät tekijänoikeuksien omistajilla. Niitä voi muokata, levittää ja julkaista ainoastaan tekijänoikeuksien omistajan luvalla. Tekijä on kuitenkin aina mainittava, jos tieto löytyy Häme-Wikistä.

Lisätietoja CC-BY-SA-lisenssistä ks. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.fi

Palvelun ohjelmiston, MediaWikin, käyttöehdot selviävät ohjelman kotisivulta.

Sisällöntuottajan oikeudet ja velvollisuudet

Häme-Wikiin voi tallentaa sellaista materiaalia, johon tallentajalla on tekijänoikeus tai joka on hankittu lähteestä, joka sallii sen julkaisun Häme-Wikissä. Jos on käyttänyt ulkopuolista CC-BY-SA-lisenssillä julkaistua materiaalia, on ilmoitettava alkuperäinen lähde ja annettava linkki alkuperäiskopion verkko-osoitteeseen.

Tekijällä on oikeus käyttää Häme-Wikissä julkaistua omaa materiaaliaan vapaasti muualla.

Sisällöntuottajat vastaavat omalta osaltaan siitä, etteivät käytä tekijänoikeuden alaista materiaalia (tekstiä, kuvaa tai ääntä) ilman lupaa. Häme-Wikiin voi vapaasti laittaa aineistoa, jonka tekijänoikeus on rauennut. Tietoja tekijänoikeudesta löytyy tekijänoikeuslaista (Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404).

Lainaukset

Tekijänoikeuden alaisesta materiaalista on "Julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.” (Tekijänoikeuslaki 24.3.1995/446 22 §)

Lainattua tekstiä voi käyttää havainnollistamiseen tai siteerattujen ajatusten kommentointiin. Tekstiä lainattaessa tulee mainita alkuperäinen tekijä ja lainauksen lähde. Luvallista ei ole tehdä teosta, joka koostuu suurelta osin vain sitaateista. Tekstien kopioiminen vain pienen muutoksin ei ole sallittua. Tekijänoikeuslaki suojelee ajatusten luovaa ilmaisua, ei itse tietoa tai ajatuksia. Voidaan esim. muotoilla tietosanakirjan artikkeli uudelleen ja tallettaa teksti Häme-Wikiin.

Tekijänoikeusrikkomukset

Tekijänoikeuslain säännösten rikkomisesta aiheutuvista seuraamuksista on säädetty laissa. (Tekijänoikeuslaki 7 luku § 56-62 ja Rikoslaki 21.4.1995/578 49 luku § 1-7)

Jos tekijänoikeutta rikkovaa materiaalia löytyy Häme-Wikistä, on asiasta ilmoitettava ylläpitäjälle.

Lisätietoja

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404