Ero sivun ”Rekisteriseloste” versioiden välillä

Häme-Wikistä
Ei muokkausyhteenvetoa
p (Suojasi sivun Rekisteriseloste ([Muokkaus=Salli vain ylläpitäjät] (ikuinen) [Siirto=Salli vain ylläpitäjät] (ikuinen)))
(ei mitään eroa)

Versio 24. toukokuuta 2018 kello 17.14

Häme-Wikin rekisteriseloste on laadittu 23.7.2009, päivitetty 21.9.2017
Rekisteriselosteen laadinta perustuu henkilötietolakiin 523/99 10§ ja 24§

1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä

Hämeenlinnan kaupungin sivistys- ja hyvinvointilautakunta,
Raatihuoneenkatu 9, 4. krs2
13100 Hämeenlinna

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko
puh. 03 - 621 4661
paivi.raukko(at)hameenlinna.fi

3. Rekisterin nimi

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston Häme-Wiki -tietopankki

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus

Häme-Wikiin sisältöä tuottavien henkilöiden tiedot rekisteröidään käyttäjien ja sisällöntuottajien oikeusturvan varmistamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

- henkilön nimi tai nimimerkki
- sähköpostiosoite (jos se on ilmoitettu)
- luettelo käyttäjien tuottamista tai muokkaamista sisällöistä
- muokkausajankohta

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjän täyttämä lomake

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin kenellekään missään tarkoituksessa.

8. Tietojen siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sovellus ja tietokanta on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä itseään koskevat asiakasrekisteritiedot siten kuin Henkilötietolaissa on säädetty. Tarkastusta koskeva pyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti ja tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä. Tarkastuksen kohteena olevat tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti. Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä. Mahdollisesta tarkastusoikeuden epäämisestä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Kieltäytymistodistuksen saatuaan, tai jos rekisteröity ei saa kolmen kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä kirjallista vastausta rekisterinpitäjältä, hän voi saattaa asian kirjallisesti tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Tietosuojavaltuutetun toimiston osoite on, PL 800, 00521 Helsinki. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa.

Henkilötietolaki § 26-28.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus vaatia tiedoissa esiintyvän virheen korjaamista. Asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan tarvittaessa. Virheellinen tieto on yksilöitävä tarkasti, mitä vaaditaan korjattavaksi ja mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto. Mahdollisten virheiden korjaamisesta vastaa ensisijaisesti rekisteriasioista vastaava tai rekisterin pitäjä. Tieto korjataan ilman viivytystä. Mahdollisesta tietojen korjaamisesta kieltäytymisestä annetaan kirjallinen todistus. Asiakkaalla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Tietosuojavaltuutetun toimiston osoite on, PL 800, 00521 Helsinki.

Henkilötietolaki 29§

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet