Hatlamminsuo

Häme-Wikistä
Versio hetkellä 12. maaliskuuta 2023 kello 10.56 – tehnyt Samuhuovinen (keskustelu | muokkaukset)
(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)

Luonnontilainen Hatlamminsuo on Riihimäen arvokkain yksittäinen luontokohde. Se sijaitsee puoliksi Riihimäen ja puoliksi Hausjärven puolella. Suo on monipuolinen keidassuo, jossa laiteet ja keskusta erottuvat selvästi. Hatlamminsuo on useiden yksityisten maanomistajien omistuksessa. Maanomistajilla ei ole toistaiseksi ollut halukkuutta suon rauhoittamiseen, mutta he ovat antaneet kaupungille luvan luontopolun rakentamiseen alueelle. Polku valmistui syksyllä 1997. Hatlamminsuo on kasvillisuustyypeiltään rikas keidassuo. Hatlamminsuohon liittyy kiinteästi Riihimäen korkein, geologisesti hyvin muodostunut moreenimäki, Hatlamminmäki. Mäen rinteessä on louhikkoinen vyöhyke, joka on muinaisen Yoldia -meren rantavyöhyke.

Hatlamminsuo ja Hatlamminmäki eivät kuulu valtakunnallisiin suojeluohjelmiin tai Natura-verkostoon mutta ovat maakuntakaavassa ja Riihimäen yleiskaavassa luonnonsuojelulainsäädännön nojalla merkitty suojeltaviksi SL -alueiksi. Suon luonnonsuojelullinen arvo perustuu moniin eri suotyyppeihin, joita on kaikkiaan 40. Pääosa Hatlamminsuosta on säilynyt lähes luonnontilaisena. Suon pinta-ala on n. 60 hehtaaria, josta ojittamatonta aluetta on 47 hehtaaria.


Luontopolku

Hatlamminsuon luontoa esittelevä luontopolku alkaa Kiskon majan pihapiiristä, jonne polku myös päättyy.

Koska suo on herkkää kulumiselle ja paikoin myös vaarallinen paikka märkyytensä vuoksi, kulkee polku suolla pitkospuita pitkin. Osuuksilla, joilla ei ole pitkoksia, on reitti merkitty polun viereen sijoitetuilla punapäisillä kepeillä.

Pituudeltaan polku on noin kilometrin ja sen varrella on 11 suoluonnosta kertovaa opastaulua. Opastaulut tosin kärsivät jatkuvasta ilkivallasta.

Luontopolun on suunnitellut ja toteuttanut Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö. Toteutuksessa on avustanut Riihimäen kaupungin tekninen palvelukeskus, kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus, Riihimäen Kisko, Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri sekä Viestirykmentti.