Häme-Wiki:Tekijänoikeudet

Häme-Wikistä
Versio hetkellä 10. kesäkuuta 2020 kello 08.25 – tehnyt imported>Merja Taavila
(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)

Päijät-Häme-wikin tekijänoikeudet ja aineiston käyttö muissa julkaisuissa

Päijät-Häme-wikin artikkelien tekstit on lisensoitu CC-BY-SA 3.0-lisenssillä. Tekstejä saa vapaasti kopioida, muokata, levittää ja julkaista niin verkossa kuin paperilla sillä ehdolla, että julkaistut versiot lisensoidaan samalla lisenssillä ja alkuperäinen lähde mainitaan. Kun julkaisee kirjoituksen Päijät-Häme-Wikissä, hyväksyy automaattisesti CC-BY-SA 3.0-lisenssin.

Huomioithan, että lisenssin mukaisesti artikkeleilla on vapaa uudelleenjulkaisuoikeus myös suojatun materiaalin osalta, kun tallennat wikiin esimerkiksi henkilökohtaista muistelu- tai tutkimusaineistoa. Julkaisuoikeudesta on keskusteltu Wikipedian Kahvihuone-palstalla: Wikipedian artikkelin paperijulkaisemisesta (avautuu uuteen välilehteen)
Artikkelin lainaaminen kaupalliseen kirjaan (avautuu uuteen välilehteen)


Päijät-Häme-wikissä julkaistujen kuvien, kaunokirjalliset tekstinäytteet ja äänitiedostojen oikeudet säilyvät oletuksena tekijänoikeuksien omistajilla. Niitä voi muokata, levittää ja julkaista ainoastaan tekijänoikeuksien omistajan luvalla. Tekijä on kuitenkin aina mainittava, jos tieto löytyy Päijät-Häme-wikistä. Halutessaan kuvan voi jakaa Creative Commons -lisenssin alla. Lisenssin voi valita pudotusvalikosta tiedoston tallennussivulla.

Lisätietoja CC-BY-SA-lisenssistä ks.  CC-BY-SA3.0-lisenssi (avautuu uuteen välilehteen) ja Tietoa Creative Commons -lisensseistä suomeksi (avautuu uuteen välilehteen)

Palvelun ohjelmiston, MediaWikin, käyttöehdot selviävät Mediawikin kotisivulta (avautuu uuteen välilehteen)

Sisällöntuottajan oikeudet ja velvollisuudet

Päijät-Häme-wikiin voi tallentaa sellaista materiaalia, johon tallentajalla on tekijänoikeus tai joka on hankittu lähteestä, joka sallii sen julkaisun Päijät-Häme-wikissä. Jos on käyttänyt ulkopuolista CC-BY-SA-lisenssillä julkaistua materiaalia, on ilmoitettava alkuperäinen lähde ja annettava linkki alkuperäiskopion verkko-osoitteeseen.

Tekijällä on oikeus käyttää Päijät-Häme-wikissä julkaistua omaa materiaaliaan vapaasti muualla.

Sisällöntuottajat vastaavat omalta osaltaan siitä, etteivät käytä tekijänoikeuden alaista materiaalia (tekstiä, kuvaa tai ääntä) ilman lupaa. Päijät-Häme-wikiin voi vapaasti laittaa aineistoa, jonka tekijänoikeus on rauennut. Tietoja tekijänoikeudesta löytyy tekijänoikeuslaista (Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 (avautuu uuteen välilehteen)).

Lainaukset

Tekijänoikeuden alaisesta materiaalista on "Julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.” (Tekijänoikeuslaki 24.3.1995/446 22 §)

Lainattua tekstiä voi käyttää havainnollistamiseen tai siteerattujen ajatusten kommentointiin. Tekstiä lainattaessa tulee mainita alkuperäinen tekijä ja lainauksen lähde. Luvallista ei ole tehdä teosta, joka koostuu suurelta osin vain sitaateista. Tekstien kopioiminen vain pienen muutoksin ei ole sallittua. Tekijänoikeuslaki suojelee ajatusten luovaa ilmaisua, ei itse tietoa tai ajatuksia. Voidaan esim. muotoilla tietosanakirjan artikkeli uudelleen ja tallettaa teksti Päijät-Häme-wikiin.

Tekijänoikeusrikkomukset

Tekijänoikeuslain säännösten rikkomisesta aiheutuvista seuraamuksista on säädetty laissa. (Tekijänoikeuslaki 7 luku § 56-62 ja Rikoslaki 21.4.1995/578 (avautuu uuteen välilehteen) 49 luku § 1-7)

Jos tekijänoikeutta rikkovaa materiaalia löytyy Päijät-Häme-wikistä, on asiasta ilmoitettava ylläpitäjälle.

Tekijänoikeuden voimassaoloaika

Tekijänoikeus raukeaa kirjoitetun materiaalin osalta, kun 70 vuotta tekijän kuolemasta on kulunut.

Samoin oikeudet valokuvaan säilyvät omistajalla, kunnes 70 vuotta on kulunut tekijän kuolemasta. Teknisillä valokuvilla on kuitenkin taiteellisia valokuvateoksia lyhyempi suoja:

Valokuvia suojataan tekijänoikeuslaissa kahdella eri tavalla. Omaperäinen ja itsenäinen valokuva on valokuvateos, jonka suoja-aika on sama kuin muillakin teoksilla eli tekijän elinikä ja 70 vuotta hänen kuolinvuodestaan. Tavalliset ns. tekniset valokuvat nauttivat lyhyempää 50 vuoden suoja-aikaa. Itse suojan sisällön osalta teosvalokuvien ja tavallisten valokuvien suoja on yhtenäinen. Myös elokuvien ja video-ohjelmien yksittäiset ruudut saavat suojaa. Valokuvateosten suoja-aika on tekijän elinikä sekä 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Muualta kuin ETA-alueelta peräisin olevat valokuvateokset eivät kuitenkaan saa suojaa, mikäli ne on julkistettu ennen vuotta 1966. Tavallisten valokuvien suoja-aika on voimassa 50 sen vuoden päättymisestä, jona kuva valmistettiin. Tällaiset valokuvat eivät saa suojaa, jos ne on julkistettu ennen vuotta 1966." - Gramex: Tekijänoikeuslaki lyhyesti -

Lisätietoja

Finlex: Tekijänoikeuslaki (avautuu uuteen välilehteen)

Gramex: Tekijänoikeuslaki lyhyesti (avautuu uuteen välilehteen)